Vinnovaförstudie

Socialförvaltningen i Lund vill med hjälp av AI, Artificiell Intelligens, tidigare upptäcka personer och hushåll som riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd. Förstudien ska ses som en förberedelse för en ansökan om utvecklingsmedel från Vinnova, och består av kunskapsinhämtning, samverkansbyggande och kartläggning.

Ansökan Förebygga långvarigt försörjningsstöd