Teater över gränserna

Teater över gränserna drivs av Kreativa akademin med Studieförbundet Vuxenskolan som projektägare och med medel huvudsakligen från ESF men medfinansieras av Finsam Lund i form av nedlagd arbetstid från förbundssamordnaren. Fontänhuset, Vuxenpsykiatrin och Lunds kommun är också viktiga medfinansiärer. Finsam Lund finansierade starten av Kreativa Akademin 2013 som därefter fått stöd av Allmänna arvsfonden, och nu ESF.  Idén bygger på att använda teatern som verktyg för rehabilitering av människor som står långt från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa. Målet är att få de myndigheter som idag utnyttjar verksamheten att också stå för fiolerna.

TÖGBrochyr
OnePagerTÖG