Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa

Projektet  har föregåtts av både en kartläggning (nedan projektrapport) och en förstudie som i sin tur lett fram till nedan ansökan och det samverkansprojekt som nu pågår mellan Vuxenpsykiatrin i Lund (projektägare), Primärvården Lund, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Lunds kommun.

Syfte
Syftet med projektet är att förenkla och förbättra förutsättningarna för individen att behålla få eller återgå i arbete vid för psykisk ohälsa.

Syftet med projektet är också att möjliggöra säkrare och effektivare övergångar mellan primärvård och psykiatri samt säkrare övergångar/samverkan mellan hälso och sjukvård och samverkansparter. (arbetsförmedling, försäkringskassa, arbetsgivare och socialförvaltning)

Mål
Dels att patienten upplever ett tydligt stöd för återgång i arbete och om sjukskrivning blir en del av patientens behandling ska den vara, rätt, lagom, säker och jämlik.
Dels att utarbeta en modell för ökad effektivisering mellan vårdnivåer och myndigheter och arbetsgivare.

Kontaktuppgifter:
Projektledare: Ulrica Glamheden
ulrika.glamheden@skane.se

Marie-Louise Björnberg, Områdeschef Vuxenpsykiatrin, 046-174918,
marie-louise.bjornberg@skane.se

Projektansökan Verksamhet

Ansökan förstudie

Projektrapport kartläggning mars 2016