Metodhandbok för Ensamkommande

Kunskapscentrum Migration och Hälsa inom Region Skåne har med stöd av Finsamförbunden i Lund och Malmö tagit fram en handbok riktad till alla myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med ensamkommande som är i behöv av särskilt stöd.

Metodhandboken är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega. Den ska vara enkel att slå upp specifika frågor i och bistå med att stötta personal i deras olika insatser.

Boken utgår ifrån ensamkommande barn och ungdomars specifika livssituation. Den bygger på aktuell forskning och intervjuer, fokusgrupper och workshops med ensamkommande unga och personal som arbetar med ensamkommande unga.

Boken ska vara tillgänglig för alla utan kostnad och Region Skåne bjuder in till bokrelease den 25 oktober 2018 på Malmö Börshus kl 13.30 – 19. Mer info och länk till anmälan:
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/release-metodhandbok/

Kontaktpersoner:
sabina Gusic
Ida Gunge