Inkluderande Arbetsmarknad

Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad

Långsiktigt mål
Att arbetsgivarna i Lund har utvecklat sin kunskap och attityd samt skapat strukturer för anställning av personer med begränsad arbetsförmåga utifrån kompetens.

Delmål

  • Att de fyra parterna i Finsam Lund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Lunds kommun har en skriven policy och målsättning för anställning a personer med funktionsnedsättning.
  • Att erbjuda kompetensutveckling till chefer med ansvar för rekrytering samt HR chefer och HR konsulter i bemötande av personer med funktionsnedsättning och informera om de statliga stöd som finns för målgruppen.
  • Att hos en eller flera organisationer, både privata och offentliga, som är draglok för projektet, ha genomfört kompetensutveckling till chefer med ansvar för rekrytering samt HR chefer och HR konsulter i bemötande av personer med funktionsnedsättning samt att ha informerat om de statliga stöd som finns för målgruppen.
  • Att det hos arbetsgivaren finns en plan för fortsatt kompetensutveckling.

Metod

  • Attitydpåverkan genom goda exempel
  • Information till arbetsgivare om bemötande av personer med funktionsnedsättningar och om statliga stöd
    Föreläsning/seminarier om modellen Kompetensbaserad rekrytering
  • Samverkan med företagareföreningar
  • Nätverksbyggande

Kontaktperson:
Agneta Nilsson
agneta.e.nilsson@arbetsformedlingen.se
010-4867528

Projektrapport 2016-11-24 (2)

Länk till förlängningsansökan av projekt

Länk till projektansökan